topka-sid-link

Serdecznie dziękuję

za poparcie udzielone podczas głosowania. 56 237 osób obdarzyło mnie zaufaniem i oddało na mnie głos. Dzięki temu ponownie zasiądę w ławach Parlamentu Europejskiego. Zwycięstwo wyborcze jest najlepszą oceną mojej dotychczasowej pracy, ale także zobowiązaniem na przyszłość.

Projekt "ODRA" projektem przyszłości!

W siedzibie Euroregionu Śląsk Cieszyński odbyła się debata poświęcona współpracy transgranicznej, potrzebie reindustrializacji krajów Unii Europejskiej, kondycji przemysłu stalowego w Polsce i Czechach oraz pilnej budowy strategicznego dla żeglugi śródlądowej kanału rozwoju inwestycji- korytarza Dunaj – Odra – Łaba.

Od węgla nie ma odwrotu.

Trzeba tylko pracować nad jego bardziej efektywnym wykorzystaniem – oświadczył w Katowicach eurodeputowany prof. Adam Gierek – lider śląskiej listy SLD-UP do Parlamentu Europejskiego. Czytaj dalej...

Wspólnie zasadziliśmy już ponad 33 tysiące drzew!

Dzięki inicjatywie Posła do PE, prof. Adama Gierka lasy Dąbrowy Górniczej wzbogaciły się w tym roku o ponad 4500 olch oraz 10 dębów upamiętniających naszą obecność w Unii Europejskiej. Czytaj dalej...

Europejski Program Prawny prof. Adama Gierka

W 2011 r. stworzyliśmy Europejski Program Prawny... Pomóż nam rozwijac projekt- wypełnij ankietę!

sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności w PE.

Zapraszam do zapoznania się ze sprawozdaniem z mojej działalności w PE w 2013 roku.

 

agenda prac w PE prof. Adama Gierka

Agenda Prac w PE

Zapraszam do zapoznania się z harmonogramem moich prac.

 

praca w PE prof. Adama Gierka

Moja Praca w PE.

Zapraszam do zapoznania się z efektami moich prac w PE.

 

348

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

We wrześniu odbył się w Katowicach III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Z najgłębszym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Pana Red. IRENEUSZA ŁĘCZKA- znakomitego dziennikarza i mojego wieloletniego współpracownika. Znawcy oraz miłośnika kultury i historii Zagłębia Dąbrowskiego. Człowieka szlachetnego i skromnego, otwartego na innych, o głębokiej, lewicowej wrażliwości i odpowiedzialności za słowo.

Małżonce, Synom i Całej Rodzinie Zmarłego składam wyrazy najgłębszego współczucia.

spLeczek mini
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne porady prawne oraz warsztaty. Pomogliśmy już prawie 8000 osobom z regionu! W 2011 roku został stwrzony Europejski Program Prawny stanowiący odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na bezpłatną pomoc prawną w coraz bardziej skomplikowanych warunkach dnia codziennego.
EPP mini

Kalendarium Obchodów 100 rocznicy urodzin Edwarda Gierka w 2013r.- Projekt pt. "Edward Gierek-Zagłębiak Polak ,Europejczyk"

-04.10.2012r.Tomaszów Mazowiecki-Klub Inteligencji Polskiej
Spotkanie prof. Pawła Bożyka z mieszkańcami Tomaszowa nt. Działalności Edwarda Gierka w latach 70-tych

-14.12.2012r.Sosnowiec – Kazimierz, Dom Kultury
Spotkanie ze środowiskiem górniczym pt "Górniczy portret Sosnowca", połączone z wystawą o Edwardzie Gierku. Spotkanie wspomnieniowe, połączone z dyskusją o roli i znaczeniu węgla w gospodarce.

- 05.01.2013r. Dworzec Centralny w Warszawie- inwestycja lat-70-tych. Konferencja prasowa SLD z udziałem Sekretarza Generalnego K.Gawkowskiego, prof.A.Gierka i prof. P.Bożyka,oraz przedstawicieli FMS, ogłaszająca Rok 2013-Rokiem, Rokiem Edwarda Gierka. W ramach którego zapowiedź konferencji i wydarzeń w kraju, odnoszące się do okresu „Dekady Lat 70-tych" i osoby Edwarda Gierka.

- 23.01.2013r. Miejska Biblioteka Publiczna im.Hieronima Łopacińskiego w Lublinie Filia nr 18
Wystawa prezentująca zdjęcia ważnych wydarzeń i codziennego życia w Polsce lat 70-tych, w tym także wygląd miasta Lublina. Niespodzianką dla zwiedzających były liczne gadżety z okresu PRL. Starsi mieszkańcy mieli okazje rzypomnieć sobie rzeczywistość młodości a ich dzieci i wnuki poznać fragment historii Polski.

- 26.01.2013r. Sosnowiec –Wyższa Szkoła Humanitas
W miejscu urodzenia, Sosnowcu –Inauguracja Ogólnopolskich Obchodów setnej rocznicy urodzin Edwarda Gierka z działem syna - prof. Adama Gierka, doradcy –prof. Pawła Bożyka, P-cego SLD Leszka Millera, Longina Pastusiaka, Macieja Szczepańskiego, przedstawicieli struktur SLD, UP, Stowarzyszenia „Pokolenia".

- 24.01.2013r. Bydgoska Rada Powiatowa SLD
Konferencja Prasowa połączona z wystawą unikatowych pamiątek i rekwizytów z okresu lat siedemdziesiątych.

-05.02.2013r. Sosnowiec
Sosnowiecki Oddział Krakowskiego Stowarzyszenia „Kuźnicy" zorganizował spotkanie poświęcone osobie Edwarda Gierka pt ."Wspomnienia" z udziałem członków rodziny Edwarda Gierka oraz osób znających tego polityka.

-22.02.2013.Ustroń-Miejski Dom Kultury "Prażanówka"
Konferencja pt. "Gierek Ustroniowi-Ustroń Gierkowi", połaczona z wystawą o Edwardzie Gierku i latach 70-tych. Organizatorami byli: Społeczny Komitet Obchodów pod kierownictwem Elżbiety Sikory i Jana Szwarca, oraz MDK "Prazakówka" w Ustroniu.

-luty/marzec 2013r. Sosnowiec
Akcja zbierania podpisów przez FMS Sosnowiec pod wnioskiem obywatelskim o uchwalenie „Roku 2013r.- Rokiem Edwarda Gierka"

Czytaj dalej...
Europejski Program Prawny Prof. Adama Gierka - Posła do Parlamentu Europejskiego, którego głównym koordynatorem jest Mecenas Tomasz Kordys, obejmuje:
 
+bezpłatne porady prawne, udzielane w 3 miejscach:
  1. Dąbrowa Górnicza ul. 3 Maja 22, tel. 32/266-00-52 - w każdą środę i co drugi poniedziałek od 15 do18, po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny spotkania,
  2. Katowice ul. Sobieskiego 11E/10 tel. 600-827-628 - w każdy 2 i 4 wtorek miesiąca, od 15 do 18, po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny spotkania,
  3. Zabrze ul. Dworcowa 6 tel. 504-404-069 - w każdy 1 i 3 wtorek miesiąca, od 15 do 18, po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny spotkania.
  4. Sosnowiec al. Zwycięstwa 17- w biurze Rady Miejskiej SLD - w każdy czwartek od 14.30 do 17, po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny spotkania.
 
+W w/w punktach można uzyskac pomoc w sporządzaniu skarg kierowanych do Trybunalu Europejskiego w Strassburgu
   - porady można uzyskać również w j. angielskim i w j.francuskim
 
+Warsztaty prawne, organizowane cyklicznie co drugi piątek  o godz. 10; w Bibliotece Miejskiej w Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 25 tel. 32/639-03-01,  szczegółowe informacje dotyczące tematyki  są dostępne na stronie internetowej biblioteki - www.biblioteka-dg.pl

seniorANG

7 października o godz. 11-tej w Puncie Konsultacyjnym w Zabrzu ul. Dworcowa 6, odbędzie się inauguracja kursu języka angielskiego dla seniorów. Serdecznie zapraszam!

Czytaj więcej: Inauguracja kursy języka angielskiego dla seniorów

2

25 września odbyła się wycieczka zorganizowana przez pracowników mojego punktu konsultacyjnego w Zabrzu dla Klubu Sympatyków Lewicy oraz koła Stowarzyszenia "Pokolenia" również z Zabrza.

Czytaj więcej: Wycieczka sympatyków lewicy do Raciborza

 20131009 Adam GIEREK 109

Proponowana dyrektywa to synteza kilku wcześniejszych dokumentów- dyrektywy 2001/81/WE, dyrektywy 2003/35/WE, protokołu z Göteborga z 1999 r., komunikatów KE do Rady i PE "Czyste powietrze dla Europy" oraz "Europa 2020 - strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu" z 2010r.

Czytaj więcej: Posiedzenie komisji ITRE - Prezentacja Komisji - Redukcja krajowych emisji niektórych rodzajów...

10330270 842378182479389 7685869240749129710 n

Szanowny Panie Prezydencie,
Od dłuższego czasu z wielkim niepokojem obserwuję zaostrzającą się kryzysową sytuację wokół kopalni Kazimierz-Juliusz'' w Sosnowcu, ostatniej funkcjonującej w Zagłębiu Dąbrowskim kopalni węgla kamiennego. Ze wspomnianą kopalnią łączą mnie zarówno rodzime tradycje (zginął tam w 1917 roku mój dziadek Adam), jak i przede wszystkim to, że znajduje się ona na obszarze mojego okręgu wyborczego, skąd jeszcze przed przemarszem protestacyjnym załogi z Sosnowca do Katowic docierały do mnie dramatyczne sygnały ze strony górników i mieszkańców Sosnowca.

Czytaj więcej: List otwarty do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

 20131009 Adam GIEREK 109

Rezolucja jest generalnie słuszna, bo wzywa do pokoju na wschodzie Ukrainy, ale niestety dosyć jednostronna, bo pozbawiona głębszych refleksji wynikających ze znajomości wielu faktów, zwłaszcza historycznych, oraz lepszego zrozumienia zróżnicowanej tożsamości społeczeństw różnych regionów Ukrainy oraz roli Rosji.

Czytaj więcej: Sesja plenarna - Wyjaśnienie sposobu głosowania - Wspólna rezolucja w sprawie sytuacji na...

 20131009 Adam GIEREK 109

W lipcu br., w oświadczeniu na temat zatrudnienia ludzi młodych, zwróciłem uwagę, że słusznie podejmując palący problem bezrobocia wśród młodych, Parlament Europejski winien to czynić uwzględniając szeroki kontekst społeczny i gospodarczy sprawy, daleko wybiegający poza doraźne rozwiązania.

Czytaj więcej: Sesja plenarna - Debata - Realizacja Europejskiej Inicjatywy na rzecz Młodzieży

 20131009 Adam GIEREK 109

W Polsce bezrobocie wśród młodych przekracza 28 procent, co stanowi ponad jedną czwartą ludzi poniżej 25 roku życia. Jest to wprawdzie lepszy wskaźnik niż w Grecji (ponad 58 proc.) oraz Hiszpanii (ponad 55 proc.) i nieco gorszy, niż średnia unijna (23,5 proc.), ale polski problem jest równie poważny. 

Czytaj więcej: Sesja plenarna - Debata - Zatrudnienie ludzi młodych

Strona 1 z 21

13 rocznica śmierci Edwarda Gierka

Zagłębiak, Polak, Europejczyk

Adam Gierek: Ojciec do końca czuł się górnikiem

zdjecie

Kalendarium Obchodów 100 rocznicy urodzin E. Gierka

kalendarium

Jak została przerwana dekada 1970 - 1980?

przerwana-dekada

Parlament Europejski Bliżej Ciebie

Europejski Program Prawny

epp

albuterol side effects in dogs Doxycycline meal restrictions tamoxifen and drowsy Viagra fed ex Doxycycline dairy products interaction Ear infection and antibiotic cephalexin honey and warfarin Effexor tapering horrible nightmares allegra side affects Vyvanse and zyrtec clomid and short menstrual cycles Estradiol demasculinizing childrens ibuprofen dosage Topical amoxicillin for cats p53 mutation lung cancer etoposide Aura soma bottle 7 side effects of effexor antidepressant Clomid lawsuits 1.5v lithium ion batteries Drugs albuterol buy viagra for women uk Buy cialis