topka-sid-link

Wesołych Świąt!

Zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, a także wszelkiej pomyślności w Nowym 2015 Roku.

Serdecznie dziękuję

za poparcie udzielone podczas głosowania. 56 237 osób obdarzyło mnie zaufaniem i oddało na mnie głos. Dzięki temu ponownie zasiądę w ławach Parlamentu Europejskiego. Zwycięstwo wyborcze jest najlepszą oceną mojej dotychczasowej pracy, ale także zobowiązaniem na przyszłość.

Projekt "ODRA" projektem przyszłości!

W siedzibie Euroregionu Śląsk Cieszyński odbyła się debata poświęcona współpracy transgranicznej, potrzebie reindustrializacji krajów Unii Europejskiej, kondycji przemysłu stalowego w Polsce i Czechach oraz pilnej budowy strategicznego dla żeglugi śródlądowej kanału rozwoju inwestycji- korytarza Dunaj – Odra – Łaba.

Od węgla nie ma odwrotu.

Trzeba tylko pracować nad jego bardziej efektywnym wykorzystaniem – oświadczył w Katowicach eurodeputowany prof. Adam Gierek – lider śląskiej listy SLD-UP do Parlamentu Europejskiego. Czytaj dalej...

Wspólnie zasadziliśmy już ponad 33 tysiące drzew!

Dzięki inicjatywie Posła do PE, prof. Adama Gierka lasy Dąbrowy Górniczej wzbogaciły się w tym roku o ponad 4500 olch oraz 10 dębów upamiętniających naszą obecność w Unii Europejskiej. Czytaj dalej...

Europejski Program Prawny prof. Adama Gierka

W 2011 r. stworzyliśmy Europejski Program Prawny... Pomóż nam rozwijac projekt- wypełnij ankietę!

sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności w PE.

Zapraszam do zapoznania się ze sprawozdaniem z mojej działalności w PE w 2013 roku.

 

agenda prac w PE prof. Adama Gierka

Agenda Prac w PE

Zapraszam do zapoznania się z harmonogramem moich prac.

 

praca w PE prof. Adama Gierka

Moja Praca w PE.

Zapraszam do zapoznania się z efektami moich prac w PE.

 

348

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

We wrześniu odbył się w Katowicach III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Z okazji „Barbórki", składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim górnikom, ich rodzinom i osobom związanym z branżą wydobywczą. Dziś niestety nastroje nie są takie jak przed laty, gdy „czarne złoto" było kluczowe dla krajowego przemysłu. Górnicy zamiast o świętowaniu, z niepokojem myślą o niepewnej przyszłości swoich zakładów i miejsc pracy. Dlatego życzę wszystkim poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, dzięki któremu będzie można śmielej iść do przodu, realizować plany zawodowe i osobiste. Żeby tak się stało, konieczne jest odpowiedzialne podejście rządzących, w których rękach spoczywa los polskiego górnictwa. Apeluję, by mieli to na względzie nie tylko w tym szczególnym dniu, ale zawsze gdy podejmują decyzje dotyczące branży węglowej.

barborka
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne porady prawne oraz warsztaty. Pomogliśmy już prawie 8000 osobom z regionu! W 2011 roku został stwrzony Europejski Program Prawny stanowiący odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na bezpłatną pomoc prawną w coraz bardziej skomplikowanych warunkach dnia codziennego.
EPP mini

Kalendarium Obchodów 100 rocznicy urodzin Edwarda Gierka w 2013r.- Projekt pt. "Edward Gierek-Zagłębiak Polak ,Europejczyk"

-04.10.2012r.Tomaszów Mazowiecki-Klub Inteligencji Polskiej
Spotkanie prof. Pawła Bożyka z mieszkańcami Tomaszowa nt. Działalności Edwarda Gierka w latach 70-tych

-14.12.2012r.Sosnowiec – Kazimierz, Dom Kultury
Spotkanie ze środowiskiem górniczym pt "Górniczy portret Sosnowca", połączone z wystawą o Edwardzie Gierku. Spotkanie wspomnieniowe, połączone z dyskusją o roli i znaczeniu węgla w gospodarce.

- 05.01.2013r. Dworzec Centralny w Warszawie- inwestycja lat-70-tych. Konferencja prasowa SLD z udziałem Sekretarza Generalnego K.Gawkowskiego, prof.A.Gierka i prof. P.Bożyka,oraz przedstawicieli FMS, ogłaszająca Rok 2013-Rokiem, Rokiem Edwarda Gierka. W ramach którego zapowiedź konferencji i wydarzeń w kraju, odnoszące się do okresu „Dekady Lat 70-tych" i osoby Edwarda Gierka.

- 23.01.2013r. Miejska Biblioteka Publiczna im.Hieronima Łopacińskiego w Lublinie Filia nr 18
Wystawa prezentująca zdjęcia ważnych wydarzeń i codziennego życia w Polsce lat 70-tych, w tym także wygląd miasta Lublina. Niespodzianką dla zwiedzających były liczne gadżety z okresu PRL. Starsi mieszkańcy mieli okazje rzypomnieć sobie rzeczywistość młodości a ich dzieci i wnuki poznać fragment historii Polski.

- 26.01.2013r. Sosnowiec –Wyższa Szkoła Humanitas
W miejscu urodzenia, Sosnowcu –Inauguracja Ogólnopolskich Obchodów setnej rocznicy urodzin Edwarda Gierka z działem syna - prof. Adama Gierka, doradcy –prof. Pawła Bożyka, P-cego SLD Leszka Millera, Longina Pastusiaka, Macieja Szczepańskiego, przedstawicieli struktur SLD, UP, Stowarzyszenia „Pokolenia".

- 24.01.2013r. Bydgoska Rada Powiatowa SLD
Konferencja Prasowa połączona z wystawą unikatowych pamiątek i rekwizytów z okresu lat siedemdziesiątych.

-05.02.2013r. Sosnowiec
Sosnowiecki Oddział Krakowskiego Stowarzyszenia „Kuźnicy" zorganizował spotkanie poświęcone osobie Edwarda Gierka pt ."Wspomnienia" z udziałem członków rodziny Edwarda Gierka oraz osób znających tego polityka.

-22.02.2013.Ustroń-Miejski Dom Kultury "Prażanówka"
Konferencja pt. "Gierek Ustroniowi-Ustroń Gierkowi", połaczona z wystawą o Edwardzie Gierku i latach 70-tych. Organizatorami byli: Społeczny Komitet Obchodów pod kierownictwem Elżbiety Sikory i Jana Szwarca, oraz MDK "Prazakówka" w Ustroniu.

-luty/marzec 2013r. Sosnowiec
Akcja zbierania podpisów przez FMS Sosnowiec pod wnioskiem obywatelskim o uchwalenie „Roku 2013r.- Rokiem Edwarda Gierka"

Czytaj dalej...
Europejski Program Prawny Prof. Adama Gierka - Posła do Parlamentu Europejskiego, którego głównym koordynatorem jest Mecenas Tomasz Kordys, obejmuje:
 
+bezpłatne porady prawne, udzielane w 3 miejscach:
  1. Dąbrowa Górnicza ul. 3 Maja 22, tel. 32/266-00-52 - w każdą środę i co drugi poniedziałek od 15 do18, po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny spotkania,
  2. Katowice ul. Sobieskiego 11E/10 tel. 600-827-628 - w każdy 2 i 4 wtorek miesiąca, od 15 do 18, po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny spotkania,
  3. Zabrze ul. Dworcowa 6 tel. 504-404-069 - w każdy 1 i 3 wtorek miesiąca, od 15 do 18, po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny spotkania.
  4. Sosnowiec al. Zwycięstwa 17- w biurze Rady Miejskiej SLD - w każdy czwartek od 14.30 do 17, po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny spotkania.
 
+W w/w punktach można uzyskac pomoc w sporządzaniu skarg kierowanych do Trybunalu Europejskiego w Strassburgu
   - porady można uzyskać również w j. angielskim i w j.francuskim
 
+Warsztaty prawne, organizowane cyklicznie co drugi piątek  o godz. 10; w Bibliotece Miejskiej w Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 25 tel. 32/639-03-01,  szczegółowe informacje dotyczące tematyki  są dostępne na stronie internetowej biblioteki - www.biblioteka-dg.pl

 20131009 Adam GIEREK 109

Bardzo wysoko oceniam projekt sprawozdania. Zgadzam się. Unia energetyczna winna opierać się istotnie na trzech filarach:
a. bezpieczeństwie energetycznym,
b. konkurencyjności,
c. zrównoważoności.
Autor sprawozdania, p. Algirdas Saudargas, właściwie wypunktował hierarchię ważności, tj. najpierw bezpieczeństwo. Energia ma bowiem nie tylko znaczenie gospodarcze i przy okazji ekologiczne, ale przede wszystkim strategiczne. Brakuje mi stwierdzenia w punkcie 2 dotyczącego lepszego wykorzystania źródeł lokalnych, w tym węgla.

Czytaj więcej: Posiedzenie komisji ITRE - Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego

 20131009 Adam GIEREK 109

Głosowałem za przyjęciem rezolucji, gdyż stal to nadal główne tworzywo dla odradzanego przemysłu. Przemysły masowej produkcji wytworów materialnych, do których należy metalurgia stali i jej przetwórstwo, wymagają zazwyczaj długotrwałych i drogich inwestycji. Zostały one, zwłaszcza te zagrożone przeniesieniem do krajów trzecich, w których wymagania ekologiczne nie są tak restrykcyjne, jak w UE, w dużym stopniu poddane niekorzystnym procesom destrukcyjnym.

Czytaj więcej: Sesja plenarna - Wyjaśnienie sposobu głosowania - Wspólna rezolucja w sprawie przemysłu stalowego UE

 20131009 Adam GIEREK 109

We wrześniu br., czyli na początku 8. kadencji, Profesor został mianowany sprawozdawcą opinii w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE. W 2014 roku, do zakończenia 7. kadencji PE, czyli do dnia 1 lipca 2014r., Prof. Adam Gierek nie redagował żadnego sprawozdania ani opinii z ramienia komisji ITRE (Przemysłu, Badań Naukowych i Energii), czy ENVI (Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności). W związku z przedłużającym się procesem przesłuchań nowych komisarzy, liczba nowych wniosków legislacyjnych Komisji Europejskiej skierowywanych do Parlamentu Europejskiego jest znacznie mniejsza, niż się spodziewano. 

Czytaj więcej: Sprawozdanie z działalności Eurodeputowanego Prof. Adama Gierka w PE w 2014 roku

 DSC6698

Historia górnictwa zagłębiowskiego sięga początków XIX wieku, przy czym początkowo sięgano po węgiel zalegający na małych głębokościach, wydobywając go wtedy metodą upadową. Rozwój tego górnictwa to lata 1945-1979. Był on burzliwy, zaś maksymalizacja wydobycia nastąpiła pod koniec lat 70-tych.
Węgiel stanowił podstawowe źródło dewiz w tym czasie oraz zasilał, jako paliwo kopalne, w energię pierwotną całą naszą rozwijającą się gospodarkę.

Czytaj więcej: Uwagi na temat zagłębiowskiego górnictwa - Zagłębiowskie Spotkanie Górnicze

 20131009 Adam GIEREK 109

Wstrzymałem się od głosowania za przyjęciem kolejnej już ułomnej rezolucji, będącej projektem wykładni politycznej na Konferencję ONZ (COP 20) w sprawie zmiany klimatu w Limie (Peru) w grudniu br. Zabrakło mi bowiem w tym projekcie najistotniejszej kwestii - zabrakło wezwania do prawdziwie naukowej dyskusji o przyczynach zmian klimatycznych.

Czytaj więcej: Wyjaśnienie sposobu głosowania - Oświadczenia Rady i Komisji dot. konferencji ONZ w sprawie...

 20131009 Adam GIEREK 109

UE wciąż nie zrealizowała celów strategii „Europa 2020" w zakresie zatrudnienia i ograniczenia ubóstwa – poziom bezrobocia w niektórych regionach wynosi 24%, a wśród młodych nawet 51% i problem staje się coraz poważniejszy. Od 2008r. liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzrosła o 10 mln, a wśród niepełnosprawnych wskaźnik ubóstwa wzrósł nawet o 70%.

Czytaj więcej: Sesja plenarna - Wyjaśnienie sposobu głosowania - Zatrudnienie i aspekty społeczne strategii...

 20131009 Adam GIEREK 109

Mogę się zgodzić ze stwierdzeniami zawartymi w rezolucji, że zmiany klimatyczne wymagają pilnej reakcji. Pytanie tylko: jakiej? Nie zgadzam się bowiem z tym, że to głównie działalność człowieka powoduje ocieplenie klimatu oraz, że bez ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do końca wieku temperatura wzrośnie o 5oC. Jest to stwierdzenie gołosłowne, oparte na wierze, że hipoteza IPCC została udowodniona.

Czytaj więcej: Oświadczenia Rady i Komisji dot. konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2014 r. - COP 20 w...

seniorANG

7 października o godz. 11-tej w Puncie Konsultacyjnym w Zabrzu ul. Dworcowa 6, odbędzie się inauguracja kursu języka angielskiego dla seniorów. Serdecznie zapraszam!

Czytaj więcej: Inauguracja kursy języka angielskiego dla seniorów

Strona 1 z 22

Górniczy Głos Zagłębia

13 rocznica śmierci Edwarda Gierka

Zagłębiak, Polak, Europejczyk

Adam Gierek: Ojciec do końca czuł się górnikiem

zdjecie

Kalendarium Obchodów 100 rocznicy urodzin E. Gierka

kalendarium

Jak została przerwana dekada 1970 - 1980?

przerwana-dekada

Parlament Europejski Bliżej Ciebie

Europejski Program Prawny

epp

albuterol side effects in dogs Doxycycline meal restrictions tamoxifen and drowsy Viagra fed ex Doxycycline dairy products interaction Ear infection and antibiotic cephalexin honey and warfarin Effexor tapering horrible nightmares allegra side affects Vyvanse and zyrtec clomid and short menstrual cycles Estradiol demasculinizing childrens ibuprofen dosage Topical amoxicillin for cats p53 mutation lung cancer etoposide Aura soma bottle 7 side effects of effexor antidepressant Clomid lawsuits 1.5v lithium ion batteries Drugs albuterol buy viagra for women uk Buy cialis